Tomta, i området ved kiosken, der det planlagde servicebygget ved Langfoss skal stå, er lagt ut for sal.
Arkivfoto
Tomta, i området ved kiosken, der det planlagde servicebygget ved Langfoss skal stå, er lagt ut for sal. Arkivfoto

Legg Langfoss-tomt ut for sal