Kommunalsjef for helse- og omsorg i Vindafjord kommune, Øistein Lande Gunnarshaug kjenner seg godt igjen i NAV si undersøking som avdekkar at det er vanskeleg å få tak i fagfolk innan helsesektoren.
Foto: Jon Edvardsen
Kommunalsjef for helse- og omsorg i Vindafjord kommune, Øistein Lande Gunnarshaug kjenner seg godt igjen i NAV si undersøking som avdekkar at det er vanskeleg å få tak i fagfolk innan helsesektoren. Foto: Jon Edvardsen

Stor manko i helse og IT