Håvard Nordtveit antydar overfor VG at han har planar om å flytte tilbake Haugalandet allereie om tre år.
ARKIVFOTO
Håvard Nordtveit antydar overfor VG at han har planar om å flytte tilbake Haugalandet allereie om tre år. ARKIVFOTO

Nordtveit signaliserer FKH-retur