Rådgjevar Axel Krüger (t.v.) har vore med og utarbeidd ROS-analysen som ikkje tilrår hogst i nedslagsfeltet til Etnesjøen vassverk.
Her er han ved vassverket saman fagleiar for vatn og avløp i Etne kommune, Eirik Molland.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Rådgjevar Axel Krüger (t.v.) har vore med og utarbeidd ROS-analysen som ikkje tilrår hogst i nedslagsfeltet til Etnesjøen vassverk. Her er han ved vassverket saman fagleiar for vatn og avløp i Etne kommune, Eirik Molland. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Planlegg nytt høgdebasseng i Etne

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!