Vis omsyn til fiskemåken og annan sjøfugl, skriv innsendaren. Foto: Jan Erik Røer
Vis omsyn til fiskemåken og annan sjøfugl, skriv innsendaren. Foto: Jan Erik Røer

Ha toleranse for måker