Steinar Skartland (KrF) trur Vindafjord kommune lek pengar og at det er mogleg å stoppe pengebruk med betre budsjettdisiplin. Målt i kroner er det helse og omsorg som står for brorparten av sprekken. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Steinar Skartland (KrF) trur Vindafjord kommune lek pengar og at det er mogleg å stoppe pengebruk med betre budsjettdisiplin. Målt i kroner er det helse og omsorg som står for brorparten av sprekken. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Formidla rykte om sløsing