Rogaland fylkeskommune eig 80 prosent av vegane i Rogaland og frå årsskiftet tar fylkeskommunane over vegadministrasjonen for desse vegane. Fylkeskommunane endar kanskje opp med å få langt færre årsverk betalt enn det dei meiner er behovet. Her frå fylkesveg 46 mellom Kårhus og Knapphus der vegskuldra blir utvida og styrkt. Foto: Jon Edvardsen
Rogaland fylkeskommune eig 80 prosent av vegane i Rogaland og frå årsskiftet tar fylkeskommunane over vegadministrasjonen for desse vegane. Fylkeskommunane endar kanskje opp med å få langt færre årsverk betalt enn det dei meiner er behovet. Her frå fylkesveg 46 mellom Kårhus og Knapphus der vegskuldra blir utvida og styrkt. Foto: Jon EdvardsenBilde 1 av 2

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Fryktar for vegfinansiering