Bustadfeltet i Trovåg har flest hus i dag i krinsen med 20 hus, og feltet er utvida mot nord med 17 nye tomter. Over halvparten er selde. Feltet er sentralt i krinsen som vil melde overgang frå Vikebygd til Skjold. Foto: Kalstveit & Vik
Trovåg velforening gjekk tidlegare inn for at bustadfeltet for første gong skulle søkje om overgang frå Vikebygd til Skjold. Høyringsrunden viser at Vikebygd grendeutvalet er mot, og at kyrkje meiner spørsmålet om grensejustering bør vente. Arkivfoto: Jon EdvardsenBilde 1 av 2

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Kyrkja vil ha Trovåg i Vikebygd ei stund til