Ølen Betong sin elementfabrikk i Sandeid blir ein av tre bedrifter i eit nyoppretta selskap med Ølen Betong som største aksjonær. Arkivfoto: Arne Frøkedal
Ølen Betong sin elementfabrikk i Sandeid blir ein av tre bedrifter i eit nyoppretta selskap med Ølen Betong som største aksjonær. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Ølen Betong i nytt selskap innan byggeelement