Fastlegar. I dag kan vi presentere kor mange gonger innbyggjarane i Vindafjord og Etne går til fastlege, samanlikna med resten av befolkninga. Illustrasjonsfoto
Fastlegar. I dag kan vi presentere kor mange gonger innbyggjarane i Vindafjord og Etne går til fastlege, samanlikna med resten av befolkninga. Illustrasjonsfoto

Under snittet i bruk av fastlege