Sigurd Gjerdevik blir ny kommunalsjef innan pleie- og omsorgssektoren i Vindafjord kommune. Foto: Privat

Er tilsett som ny kommunalsjef