Barbro Ringstad (i midten) er nytilsett Allemed-koordinator i Vindafjord som skal få alle gode krefter til å samarbeide for å unngå at barn og unge er utan fritidsaktivitetar og kjenner seg utanfor. Kulturkonsulent Berit Hetland og einingsleiar Ane Kesia Eide Fatland meiner det er eit viktig arbeid der frivillige lag og organisasjonar har den sentrale rolla. Foto: Jon Edvardsen
Barbro Ringstad (i midten) er nytilsett Allemed-koordinator i Vindafjord som skal få alle gode krefter til å samarbeide for å unngå at barn og unge er utan fritidsaktivitetar og kjenner seg utanfor. Kulturkonsulent Berit Hetland og einingsleiar Ane Kesia Eide Fatland meiner det er eit viktig arbeid der frivillige lag og organisasjonar har den sentrale rolla. Foto: Jon Edvardsen

Alle skal kunne delta