Blir ståande. Mange har undra seg over kva som skjer med det gamle huset på Mørkeli i Etne, som står tett ved det pågåande veganlegget.            Foto: Irene Mæland Haraldsen
Blir ståande. Mange har undra seg over kva som skjer med det gamle huset på Mørkeli i Etne, som står tett ved det pågåande veganlegget. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Gamalt hus blir ståande