Anne Cecilie Berentsen ser lite nytt i det Norconsult så langt har presentert om vindafjordskulen. Arkiv
Anne Cecilie Berentsen ser lite nytt i det Norconsult så langt har presentert om vindafjordskulen. Arkiv

Ser lite nytt i vurderinga av vindafjordskulen