Siri Klokkerstuen (Ap) meiner Etne kommune bør kunne ta i mot flyktingar får den overfylt Moria-leiren i Hellas. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Siri Klokkerstuen (Ap) meiner Etne kommune bør kunne ta i mot flyktingar får den overfylt Moria-leiren i Hellas. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Tar til orde for å motta Moria-flyktningar