Ernst Grindheim lover ut døsør i håp om at det frekke båttjuveriet blir oppklara. Båten på bilete er noko nyare enn den som er stolen. ARKIVFOTO/MONTASJE: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN / WESTERMOEN AS
Ernst Grindheim lover ut døsør i håp om at det frekke båttjuveriet blir oppklara. Båten på bilete er noko nyare enn den som er stolen. ARKIVFOTO/MONTASJE: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN / WESTERMOEN AS

Har fått tips om stolen båt