Bjarne Nordtveit (t.v.) og Robert Nordtveit mottar Grannar sin sommarblomst på vegner av entreprenørfirmaet. Omsynsfulle og hjelpsame, heiter det i grunngjevinga. Foto: Øystein Silde Frønsdal
Bjarne Nordtveit (t.v.) og Robert Nordtveit mottar Grannar sin sommarblomst på vegner av entreprenørfirmaet. Omsynsfulle og hjelpsame, heiter det i grunngjevinga. Foto: Øystein Silde Frønsdal

Hjelpsame langs gangvegen