Når fasttelefonen er død må Wenche S. Lilleland ut til garasjen for å finna mobildekning.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Kommunepolitikar Wenche S. Lilleland er blant dei som har etterlyst betre kommunikasjon med omverda i heimtraktene i Vikedalsdalen. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

Tildeling opnar for etterlengta fiber