Korona hindrar Statnett søkjer om å byggja ny kraftleidning frå Blåfalli til Gismarvik.
Illustrasjonsfoto: Statnett
Statnett har konkludert med at straum i luftlinje er er mykje rimelegare enn sjøkabel. Illustrasjonsfoto: Statnett

 Norsk rekord i straumforbruk

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!