Korona hindrar Statnett søkjer om å byggja ny kraftleidning frå Blåfalli til Gismarvik.
Illustrasjonsfoto: Statnett
Straumnettet fekk køyrt seg i morgontimane fredag då straumforbruket var rekordhøgt. Illustrasjonsfoto: Statnett

 Norsk rekord i straumforbruk