Nicolai Rasmussen og Elin Askeland flytta frå storbylivet i København til småbruket Moberg på Solheim i Skjold for å finne ro og utvikle staden til besøksgard. Nå fryktar dei at Statnett sine planar om ei stor kraftlinje vil rasere draumen.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Nicolai Rasmussen og Elin Askeland flytta frå storbylivet i København til småbruket Moberg på Solheim i Skjold for å finne ro og utvikle staden til besøksgard. Nå fryktar dei at Statnett sine planar om ei stor kraftlinje vil rasere draumen. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Straumen kan ta draumen

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!