Næringslivet må vere med dersom ei dagsturhytte skal bli ein del av tilbodet i Vindafjord. Politikarane ser seg ikkje råd til å finansiere 217.000 kroner av den millionen hytta kostar.
Dagsturhytta skal plasserast lett tilgjengeleg for alle rundt 20 minuttar til fots frå parkeingsplassen på Rus. Illustrasjonsfoto : Stig Roar Eide

Dagsturhytta kjem til sommaren