81-20-korona illustrasjon

Svak reduksjon i talet på dosar