Har sikra fleirtal. Stortingspolitikarane Terje Halleland (t.v.), Bård Hoksrud og Helge André Njåstad frå Frp, her ved flaskehalsen Håfoss i Etne, er sentrale i forslaget som kan sikra Bakka - Solheim plass i NTP-en.
Arkivfoto: Arne Frøkedal
Lukkast med å få Bakka-Solheim inn i Nasjonal Transportplan. Frp-politikarar Terje Halleland (t.v.), Bård Hoksrud og Helge André Njåstad på besøk ved Håfoss i Etne i fjor haust. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Fleirtalet på Stortinget prioriterer Bakka-Solheim