MF Fannefjord skal saman med MF Glutra gå frå gass til batteri som energikjelde, og Westcon Yard Florø AS har fått jobben med å byggje om ferjene. Foto: Fjord1
MF Fannefjord skal saman med MF Glutra gå frå gass til batteri som energikjelde, og Westcon Yard Florø AS har fått jobben med å byggje om ferjene. Foto: Fjord1

Ny batterijobb for Westcon på ferjer