Kristin Golf (t.v.), Anette Lauareid Hovda, Johan Strømsvold, Anne-Brit Grindheim, Jan G. Neraal og Grethe Tesdal utgjer den tekniske gruppa som har jobba fram argument som talar for sjøkabel-alternativet når Statnett skal forsterke kraftforsyninga til Haugalandet.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Kristin Golf (t.v.), Anette Lauareid Hovda, Johan Strømsvold, Anne-Brit Grindheim, Jan G. Neraal og Grethe Tesdal utgjer den tekniske gruppa som har jobba fram argument som talar for sjøkabel-alternativet når Statnett skal forsterke kraftforsyninga til Haugalandet. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Sjøkabel-forkjemparar uroa for NVE si tidsbruk