Inga Apeland Øverland er styremedlem i Skogselskapet Rogaland som inviterere til årsmøte og klimaseminar om skogen som ressurs og klimatiltak.
Foto: Arne Frøkedal
Inga Apeland Øverland er styremedlem i Skogselskapet Rogaland som inviterere til årsmøte og klimaseminar om skogen som ressurs og klimatiltak. Foto: Arne Frøkedal

Vil ha fart på skogplantinga