Uvanleg stor etterspørsel. Leif Bjarne Olsen i Ølmedal har travle dagar med sal og produksjon av ved.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Uvanleg stor etterspørsel. Leif Bjarne Olsen i Ølmedal har travle dagar med sal og produksjon av ved. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Full fyr i vedsalet