Desse to alternative traseane for høgspentlinja har Statnett søkt om ved Litledalen. Den raude gjennom går nede i Litledalen, på sørsida av Liltedalsvatnet. Den blå går i fjellet, over Strypeheiane.
ILLUSTRASJON: STATNETT
Desse to alternative traseane for høgspentlinja har Statnett søkt om ved Litledalen. Den raude gjennom går nede i Litledalen, på sørsida av Liltedalsvatnet. Den blå går i fjellet, over Strypeheiane. ILLUSTRASJON: STATNETT

NVE sitt store dilemma

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!