Budsjetta for helse og omsorg er framleis i uttakt med behovet i Vindafjord. Ølen omsorgssenter ligg an til ein sprekk på 8 millionar kroner inneverande år. Foto: Jon Edvardsen
Budsjetta for helse og omsorg er framleis i uttakt med behovet i Vindafjord. Ølen omsorgssenter ligg an til ein sprekk på 8 millionar kroner inneverande år. Foto: Jon Edvardsen

Omsorg har den største sprekken