Denne eigedommen i Etne er taksert til 4,6 millionar kroner, men går truleg under tvangssal i tingretten ifølgje bustyrar Thor Arne Reitan
Foto: Grethe Hopland Ravn
Det er denne eigedommen på Tongane i Etne som nå er lyst ut til sals grunna konkursen i Skånevikstrand Maskinstasjon AS Foto: Grethe Hopland Ravn

Stor interesse for næringstomt på tvangssal