81-20-korona covid-19 illustrasjon

Smitten på veg opp i Vindafjord