Kristin Golf i Etne Venstre (bak til venstre), og Kari Aakra i Etne Senterparti (framme til venstre) la fram kvar sine endringsforslag i kommunedirektøren sitt forslag til vedtak i saka om Statnett ein endringssøknad for kraftleidning. Venstre og Framstegspartiet sto saman om eitt forslag, og Senterpartiet, Høgre og Kristeleg folkeparti vann fram med sitt forslag. Her gjennomgår sakshandsamar Erik Kvalheim (ståande bak) saka. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Kristin Golf i Etne Venstre (bak til venstre), og Kari Aakra i Etne Senterparti (framme til venstre) la fram kvar sine endringsforslag i kommunedirektøren sitt forslag til vedtak i saka om Statnett ein endringssøknad for kraftleidning. Venstre og Framstegspartiet sto saman om eitt forslag, og Senterpartiet, Høgre og Kristeleg folkeparti vann fram med sitt forslag. Her gjennomgår sakshandsamar Erik Kvalheim (ståande bak) saka. Foto: Grethe Hopland Ravn

Ikkje tilfreds med Statnett-utgreiing

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!