Det er lett å sjå at denne samlinga av lokale HSD-bussar frå l950- og 60-åra har felles opphav, understell frå Scania-Vabis, og påbygg frå Brødrene Repstads Karosserifabrikk. Bussane er oppstilte ved anlegget i Haugesund. Heilt til høgre står ei godsvogn og tre kombinertbilar av typen Mercedes-Benz. Biletet er teke i 1968. 

FOTO: HSD/Ukjent fotograf
Det er lett å sjå at denne samlinga av lokale HSD-bussar frå l950- og 60-åra har felles opphav, understell frå Scania-Vabis, og påbygg frå Brødrene Repstads Karosserifabrikk. Bussane er oppstilte ved anlegget i Haugesund. Heilt til høgre står ei godsvogn og tre kombinertbilar av typen Mercedes-Benz. Biletet er teke i 1968. FOTO: HSD/Ukjent fotograf

Buss i Åkrafjorden