Tomt til storskule. Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen viser litt av den potensielle tomta til ny ungdomsskule i Ølen. 
Foto: Svein-Erik Larsen
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen viser litt av den potensielle tomta til ny ungdomsskule i Ølen. Planane hans skal nå diskuterast på folkemøter rundt om i Vindafjord. 
Foto: Svein-Erik Larsen
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen har ikkje fått napp hos søkarar til å utvikle tomter i Vindafjord. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

Fristen for innspel til barnehage- og skulebruksplan nærmar seg