Rigmor Langhelle Hallberg gler seg til å flytta inn i ny bustad når Solbakken i Ølen står ferdig.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Rigmor Langhelle Hallberg gler seg til å flytta inn i ny bustad når Solbakken i Ølen står ferdig. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Gler seg til å flytta inn