Bygdefolk først og fremst frå Imsland og Bjoa kom til rådhuset for å demonstrere mot nedlegging av skulen. Ei veke etterpå er det klart at dei har fått gehør for å behalde det mange meiner er ein del av grunnmuren i bygda. Foto: Jon Edvardsen
Bygdefolk først og fremst frå Imsland og Bjoa kom til rådhuset for å demonstrere mot nedlegging av skulen. Ei veke etterpå er det klart at dei har fått gehør for å behalde det mange meiner er ein del av grunnmuren i bygda. Foto: Jon Edvardsen

Bergar skulane i Imsland og Bjoa