Politibil 2022 2
FOTO: Svein-Erik Larsen

Mange blei sjekka av politiet