På vegkonferanse. Ordførarane Ole Johan Vierdal og Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim håpar at siste biten snart kan falla på plass slik at Bakka-Solheim kan gjennomførast så raskt som mogleg.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) og Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) er blant ordførarane langs E134 som krev midlar til tunnel mellom Seljestad og Røldal i statsbudsjettet for 2023. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen
Både Etne og Vindafjord har fått nye postlister. Her kan ein blant anna sjå kommunikasjonen til Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal og Etne-ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim sin kommunikasjon med innbyggjarar og statlege organ, byggesakar og alle slags moglege offentlege dokument. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

Vegkonferanse: E134 på agendaen