På vegkonferanse. Ordførarane Ole Johan Vierdal og Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim håpar at siste biten snart kan falla på plass slik at Bakka-Solheim kan gjennomførast så raskt som mogleg.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
På vegkonferanse. Ordførarane Ole Johan Vierdal og Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim håpar at siste biten snart kan falla på plass slik at Bakka-Solheim kan gjennomførast så raskt som mogleg. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Vegkonferanse: E134 på agendaen