Adele Duus kjem til Etne med sine ufarlege monster.
Foto: Roddu Duus
Adele Duus kjem til Etne med sine ufarlege monster. Foto: Roddu Duus

 Monsterbesøk på Dagsturhytta