Kristian Gautesen skal leia Haugaland Kraft si store satsing på produksjon av solenergi. Foto: Haakon Nordvik
Kristian Gautesen skal leia Haugaland Kraft si store satsing på produksjon av solenergi. Foto: Haakon Nordvik

Sol skal gi energi og lokale jobbar