Wenche S. Lilleland (Ap) tok iniativet til at barnefamiliar som får sosoailhjelp ikkje skal få fråtrekk for barnetrygda. Eit samrøystes kommunestyre slutta seg til det. 
Foto: Jon EdvardsenDet er ikkje endeleg vedtatt enno, men eit tydeleg fleirtal i kommunestyret i Vindafjord støttar Wenche S. Lilleland i at kutt i sosialhjelp for familiar som mottar barnetrygd, må bli slutt på. Foto: Jon Edvardsen
Gruppeleiarane Wenche Sandbekken Lilleland (Ap) og Modolf Haraldseid (H) legg fram eit felles forslag i formannskapet der dei støttar kommunedirektøren sitt forslag om å avvikle skulane i Imsland og Bjoa. 
Arkivfoto
Gruppeleiar Wenche S. Lilleland (Ap) .Arkivfoto: Jon EdvardsenBilde 1 av 2

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Søt musikk i skulesaka