Energikonferansen i Etne i regi av partiet Raudt vart avslutta med ei markering av nei til både vindturbinar på land og kraftkablar i luftspenn. Frå høgre Terje Kollbotn frå Raudt, og deretter Margit Pedersen og Vigdis Madssen. Foto: Jon Edvardsen
Energikonferansen i Etne i regi av partiet Raudt vart avslutta med ei markering av nei til både vindturbinar på land og kraftkablar i luftspenn. Frå høgre Terje Kollbotn frå Raudt, og deretter Margit Pedersen og Vigdis Madssen. Foto: Jon Edvardsen

Tydeleg nei til master