Bergfinn Wannberg og Siri Alice Nonslid er klare for ein travel haust på Skjold Arena. No håpar dei at eit fullt kulturprogram skal få gå sin gang, utan nye koronainnstrammingar.
Skjold Arena er blant hallane som  har fått høge straumrekningar. Her er Bergfinn Wannberg og Siri Alice Nonslid framfor arenaen ved eit tidlegare høve. Arkivfoto.
Skjold Arena er den nest største mottakaren av spelemidlar i Vindafjord i år. Her er Bergfinn Wannberg og Siri Alice Nonslid framfor arenaen ved eit tidlegare høve. Arkivfoto.

Får over 3,7 millionar til idrettsanlegg