For første gang er målet for jordvern nådd i Noreg. Under 3.000 dekar dyrka jord er omdisponert til anna bruk.
Omdisponering av dyrka jord skal ikkje overstiga 2000 dekar årleg. Foto: Frank May / NTB / NPK

Jordvernmålet nådd for første gong i 2021