Inngrep i dette området i Strypefjellet i Etnefjellet er blant det som Grethe Tesdal kjempar imot.
Foto: Privat
Inngrep i dette området i Strypefjellet i Etnefjellet er blant det som Grethe Tesdal kjempar imot. Foto: Privat

Me reddar ikkje klimaet med å byggje ned natur