Forsking viser at kråker kan slite med hjernetåke etter sjukdom. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB / NPK
Forsking viser at kråker kan slite med hjernetåke etter sjukdom. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB / NPK

Dyr opplever også hjernetåke