Her er det relativt grunnt vatn i Vikedalselva ved Ørnes der det er lite skjul for fisken.
Illustrasjonsfoto.

Prøvefiske i Risvatnet