Helene Frihammer er regiondirektør i NHO Vestlandet.
Pressefoto
Helene Frihammer er regiondirektør i NHO Vestlandet. Pressefoto

Utan strømkompensasjon vil bedrifter og arbeidsplassar gå tapt