AF Offshore Decom vil utvida mengde tonn som kan vera på basen på Raunes.
Foto: Arne Frøkedal
AF Offshore Decom vil utvida mengde tonn som kan vera på basen på Raunes. Foto: Arne Frøkedal FOTO: Arne Frøkedal

Vil auka mengde avfall