Maria Steinstø satsar som gründer retta mot unge folk i arbeidslivet. 
Foto: Svein-Erik Larsen
Maria Steinstø satsar som gründer retta mot unge folk i arbeidslivet. Foto: Svein-Erik Larsen

Vil gjere arbeidslivet meir berekraftig